Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NSSFs klubber og organisasjonsledd fra og med 20.januar 2021:

Skiskytterforbundets koronaveileder er oppdatert med siste regler og retningslinjer for gjennomføring av aktivitet for klubber og medlemmer.

20. januar: Presiseringer vedr. gjennomføring av skiskytteraktivitet/ skiskytter-arrangement:


1. 
Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i egen klubb, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

2. Skirenn kan gjennomføres for utøvere fra samme klubb/treningsgruppe. Alle arrangement som samler deltagere fra flere kommuner skal avlyses eller utsettes.

3. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle skirenn/arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.

4. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres.

Disse presiseringene gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger. Presiseringene oppdateres fortløpende ved eventuelle endringer og ny info fra myndighetene.

VIKTIG:

Renn på Lygna gjennomføres som planlagt under de samme retningslinjene som forrige arrangement.

Rennet på Os 13. – 14. februar planlegges også under de samme retningslinjene.

Dersom nasjonale retningslinjer skulle endre seg før gjennomføring av Lerøy Cup 5 på Os, vil NSSF og arrangør forsøke å tilpasse arrangementet til å også inkludere eventuelt flere deltagere om det blir tillatt. Hvis/når nasjonale retningslinjer endrer seg vil NSSF forsøke å sette inn ekstra konkurranser for de gruppene som så langt ikke har fått lov til å konkurrere på nasjonalt nivå.

LM anbefales utsatt basert på nåværende retningslinjer fra myndighetene. NSSF vil komme med en anbefalt renn-helg for gjennomføring.

Bama Young Star utgår i sin helhet. Det omfatter finalen i Holmenkollen. Mer informasjon om Bama Young Star kommer snarlig.

Periodisering og videre informasjon

Som tidligere kommunisert har vi delt opp sesongen i fire perioder der vi legger opp til felles beslutninger for periodene*. Dette er gjort for å skape mer forutsigbarhet for utøvere, lagledere, trenere og arrangører.

Periode 4

1. mars 2021 – 30. april 2021
Kunngjøres 15. februar 2021
Hovedlandsrennet, NM for Junior og Ungdom, NM Senior og Lerøy Cup Finaler

*Avgjørelser kan bli tatt før også om det er forutsetninger som tilsier det. Det vil da bli informert fortløpende. Dette betyr ingen garanti for gjennomføringen av arrangementet da retningslinjer kan endre seg på få dagers varsel.

Skrevet av Emilie Nordskar den 20. jan 2021