Reglementet kommer litt senere enn vanlig da IBU kongressen først ble avholdt i november og endringer som ble vedtatt på kongressen er nå implementert i det norske konkurransereglementet. Vi har benyttet anledningen til å gjøre noen strukturelle endringer og gjennomført en språkvask for å sørge for et mer konsekvent språk i dokumentet.

Alle justerte tekster er markert med rød kursiv. Endringer av ren språklig karakter hvor meningsinnholdet opprettholdes er ikke markert i dokumentet.

Oppdatert konkurransereglementet finnes her: https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/lover-og-regler/

Hovedendringer:

Punkt 1.3 Konkurranseklasser og 1.4 Konkurransedisipliner har blitt strukturert om for å gjøre det enklere å forstå. Kort normal er nå definert for flere klasser.

Punkt 1.6.4 Startkontingent er det en justert tekst rundt refusjon ved avlysning. Meningsinnholdet er det samme, men teksten er mer presis nå.

Punkt 3.3.9 Løypespesifikasjon er et nytt punkt som omhandler alle krav til konkurranseløyper samlet ett sted.

Punkt 3.4.4.4 Skivebakgrunn er inkludert i nasjonalt regelverk etter å ha vært en internasjonal regel over noen år. Hvit bakgrunn bak skivene har vært et krav på nasjonale arrangementer uansett de siste år slik at denne regelen endrer ingen praksis.

Punkt 4.2.2 Utstyrskontroll er omorganisert for å være enklere å forstå. Meningsinnholdet er det samme som foregående sesong.

Punkt 6.5.3 Brikker er det fjernet krav om at arrangør skal ha leiebrikke tilgjengelig på start, behovet for dette har falt bort ved innføringen av de nye rutinene  rundt Utstyrskontroll innført forrige sesong. NSSF anbefaler uansett alle arrangører å ha leiebrikke tilgjengelig på start som en service til uheldige utøvere.

Punkt 11.3.b – Det å skyte fra feil skyteplass på fellesstart gir nå 30 sekunders tilleggstid i stede for diskvalifikasjon som tidligere.

Punkt 11.3.c – Presisert at utøvere som ilegges tilleggstid på offisiell treningsdag ved tomhylse i kammeret, drar med seg denne tidsstraffen over til påfølgende konkurranse.

Punkt 12.6 Deltagelse i mesterskap er justert for å være enklere å håndheve og gi flere “norske” utøvere anledning til delta på ordinært vis.

Punkt 13.2.1. Deltagelse i Norgescup er justert for å være i tråd med punkt 12.6.

Punkt 13.3 Poengberegning i Norgescup er justert for å fjerne det mulighetene for tolkninger som var der tidligere. Strykninger gjennomføres nå fortløpende for å unngå en situasjon som forrige sesong der flere renn måtte strykes ved avlysning av de siste rundene i cupen.

Punkt 16 Koronabestemmelser er kommunisert ut tidligere og tatt inn i reglementet for denne sesongen. Tekstene her vil overstyre ordinære punkter i reglementet.

Rulleskirenn er nå fullstendig inkludert i ordinært reglementet på alle områder, før lå dette som eget vedlegg til slutt.

Alle regler rundt supersprint er justert for å følge IBU sine nye regler og inkludert i det ordinære reglementet i stede for som eget vedlegg.

Øvrige markerte endringer er av mindre praktisk betydning og/eller kun tekst som har blitt flyttet i dokumentet.

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 01. des 2020