Vedlagt følger klassevis oversikt over skivenummer for innskyting og finale.

Skrevet av Malin Jøranli den 15. sep 2021