Norges Idrettsforbund har laget en portal for registrering av politiattest og vi ber nå skiskytterklubbene våre om hjelp før jul

Vi har inntrykket at mange skiskytterklubber har gode rutiner på at personer med et ansvars- og tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremviser politiattest til skiskytterklubben sin. Det vi ser er at veldig få klubber registrerer dette slik at vi i Skiskytterforbundet og NIF kan se om klubben følger opp dette eller ikke. Under vil dere få kunne se en brukerveiledning på hvordan dette skal registreres.

Det er viktig at klubben følger opp dette og registrerer de som har fremvist politiattest og gjør dette så fort som mulig og før jul.
Takk for at dere bidrar til å få dette på plass.

Hvem har ansvaret for oppfølging i organisasjonsleddet?
Alle organisasjonsledd som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede, er omfattet av ordningen. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Har du spørsmål knyttet til politiattestordningen, ta kontakt med Vegar Rolfsrud på e-post: vegar@skiskyting.no

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 08. des 2021