Fagdag del 2

Prosjekt fra Trondhjems Skiskyttere

Foredrag fra Håvard Øvregård

Ting 2020 – Presentasjon sak 5 regnskap 2018 og 2019 (oppdatert)

Informasjon fra administrasjonen

Skrevet av Emilie Nordskar den 20. okt 2020