Referansegruppen består av følgende følgende personer:

– Sidsel Moholdt, kretsleder i Hedmark SSK

– Ann Elen Skjelbreid, tidligere aktiv løper og nå trener i Team Statkraft Hordaland

– Roger Grubben, lang trenererfaring på alle nivåer, trener pr i dag jenter på vei opp og med tilknyting til VGS

– Tora Berger, løper på internasjonalt toppnivå

– Ann-Kristin Flatland, løper på internasjonal toppnivå

– Per-Arne Botnan, idrettssjef

– Roar Nilsen, fag- og utviklingssjef

– Rakel Rauntun, sekretær for referansegruppen

Referansegruppen møtes ca 2-3 ganger årlig.

Noen av referansegruppens oppgaver er å definere innsatsområder for NSSFs jentesatsing og utvikle rammeverk til en helhetlig strategiplan for jentesatsing i NSSF.

Skrevet av NSSF den 12. nov 2012