Styret i Norges Skiskytterforbund har vedtatt nye regler i §11 Straffebestemmelsene. De nye reglene trer i kraft fra og med 9. desember 2021.
Vi kommer til å oppdatere det nasjonale konkurransereglementet så fort det lar seg gjøre. Alle utøvere som deltar på Lerøy Cup Lygna vil få en e-post med det nye vedtatte reglementet og vi informerer bredt med ulike verktøy for å nå alle som trenger denne informasjonen. Det er viktig at alle utøvere setter seg inn i konkurransereglementet og at trenere/ledere følger opp dette.

Nye regler er som følger (endringer markert i kursiv)

Startforbud

11.2.e:
å bryte sikkerhetsreglene i forbindelse med offisiell trening eller innskyting, eller reglene
for
oppvarming og skitesting.

11.2.f:
ikke gjennomført utstyrskontroll, kontroll av visitasjon etter innskyting og/eller kontroll av
visitasjon etter offisiell trening

30 sekunder straff

11.3.1.d:
dersom en utøver har tomhylse i kammer ved avtrekkskontroll eller kontroll av visitasjon
etter innskyting eller offisiell trening. Utøver som bryter dette på offisiell treningsdag skal
straffes i påfølgende konkurranse.

To minutter straff

11.3.3.f:
en løper i klasse 17 år og eldre som møter til kontroll av visitasjon ved offisiell trening med
skudd i magasin eller i skjeftet
. Utøver skal straffes i påfølgende konkurranse.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 09. des 2021