Oppdatert 27. oktober 2020.

Våre anbefalinger baserer seg på de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra norske myndigheter. Husk å sett deg grundig inn i hvilke anbefalinger som til enhver tid gjelder. Vi oppfordrer til å utvise sunn fornuft og følge rådene som gis.

Forutsetningene kan brått endres fra myndighetene, husk å følge med på retningslinjer både nasjonalt og lokalt. På bakgrunn av dette, oppfordrer vi til å bestille sportsbilletter og f.eks overnatting som kan refunderes. Norges Skiskytterforbund følger utviklingen tett, og per nå har vi ingen planer om å iverksette ytterliggere tiltak, men vil selvsagt gjøre det ved behov.

Hovedpunktene i Norges Skiskytterforbunds korona-veileder er:

  • Hold deg hjemme dersom du har symptomer på sykdom, eller er syk
  • Husk god håndhygiene til enhver tid
  • Hold god avstand til dem rundt deg
  • Arrangører er ansvarlige for å holde oversikt over deltagere, for å sikre god smittesporing ved eventuelle smittetilfeller

GÅ TIL KORONAVEILEDER FOR TRENING OG ARRANGEMENT

 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

Smittevernveileder for idrett 
Norges Idrettsforbund – Temaside om koronavirus
Helsenorge.no – Koronavirus
Folkehelseinstituttet – Temaside om koronavirus
Se oppdatert informasjon hos Helsedirektoratet!
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hvis du har spørsmål eller tips til oppdatering av retningslinjene, kan du sende en e-post til nssf@skiskyting.no

Skrevet av Emilie Nordskar den 03. apr 2020