Alle klubber skal rapportere sine medlemstall innen 30. april 2021 og vi trenger din hjelp til at ditt hovedlag rapporterer inn tallene.
Husk at for de klubbene som ikke har aktive utøvere, så skal dere allikevel rapportere antall medlemmer i klubben (styret + evt andre som er klubbmedlemmer). Hvis en klubb ikke rapporterer inn tall over en periode på to år, kan Idrettskretsen legge ned klubben, så det er viktig at alle klubber gjør denne jobben.

Hva skal rapporteres? 

  1. Medlemstall og aktivitetstall.
  2. Total omsetning(inntekter)og totale driftskostnader.
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.
  7. Svar på to obligatoriske spørsmål fra Norges Skiskytterforbund

Start rapporteringen her

Hvis du har spørsmål til rapporteringen, ta enten kontakt med Vegar Rolfsrud vegar@skiskyting.no
eller NIF Digital support@idrettsforbundet.no eller telefon 21 02 90 90.
NIF Digital har åpningstider mandag-torsdag 08:00-19:00 og fredag 08:00-15:30.

 

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 25. apr 2021