På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

Hva skal rapporteres?
1. Medlemstall og aktivitetstall
2. Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført)
3. Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført)
4. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
5. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

Start rapportering her.

Skrevet av Emilie Nordskar den 02. apr 2020