Infoen er oppdatert 26.10.2022 (oppdatert info omnår en skal dokumentere våpenskap)

Behandlingstid av søknader

Politiet har noe begrensede ressurser til å behandle våpensøknader og vi har fått noen tilbakemeldinger i det siste at enkelte våpensøknader har vært mangelfulle, som igjen fører til merarbeid både for søker og politiet. Vi har i denne artikkelen samlet alt du må gjøre før du sender inn en søknad til politiet.
Til info velger politiet nå på høsten å prioritere opp søknader på våpen som skal benyttes til jakt, derfor kan det være at behandlingstiden er noe lengre akkurat nå.

Hvordan søker du om erverv av våpen?

Alle som skal erverve (kjøpe) et våpen, må fylle ut et søknadsskjema. Selv om det er barnet ditt som skal bruke våpenet er det den foresatte som må søke politiet. Søknad om erverv av våpen leveres eller sendes til våpenkontoret i politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.

Hva må du legge ved søknaden for å få den godkjent?

Hva må legges ved å av dokumentasjon når jeg skal erverve et våpen?
Når du søker om erverv av våpen må du
– kunne dokumentere at du trenger skytevåpenet, for eks til øvelsesskyting eller konkurranseskyting
– oppfylle krav til vandel, edruelighet og skikkethet (dette vurderer politiet når du har søkt)
– for å erverve våpen må du være fylt 18 år

Her er en oversikt over hva du trenger av dokumentasjon. Vi vil anbefale å se på politiet.no for en oppdatert oversikt til en hver tid.
1) Søknadsskjema får du på ditt lokale lensmannskontor/politistasjon og det er et papirskjema med tre gjennomslagsark
– Husk å skriv tydelig, slik at du ikke får avslag på grunn å utydelig skjønnskrift. Veiledning for utfylling er på skjema og du får hjelp av politiet hvis du trenger det.
2) Kopi av legitimasjon, det må være førerkort, pass, nasjonalt ID-kort eller bankkort med bilde. Husk at det er den foresatte som søker om erverv av våpen, hvis den aktive utøveren er under 18 år. I tillegg til legitimasjon av den foresatte, skal det legges ved navn og fødselsdato til den aktive utøveren.
3) Medlemskap i skiskytterklubb. Du må ha med en bekreftelse at du er medlem i din skiskytterklubb, f.eks et medlemskort eller at klubbleder lager en bekreftelse på dette til deg. Dette gjelder for både den foresatte og for den aktive utøveren.
4) Medlemskap i Norges Skiskytterforbund. Du må kunne dokumentere at din skiskytterklubb er medlem av Norges Skiskytterforbund. Klubben din har fått en bekreftelse at din klubb er medlem av Norges Skiskytterforbund. Dette brevet er sendt til leder i din skiskytterklubb 1. sept 2021. Dette brevet må legges ved søknaden.
5) Sikkerhetsopplæring. Du må legge ved dokumentasjon gjennomført sikkerhetsopplæring. Alle som har gått instruktørkurs, innføringskurs (skiskytterskole for foresatte) eller kurset «Kurs sikkerhetsbestemmelser og våpenregler» har gjennomført denne opplæringen. Dokumentasjon på dette finner du på minidrett.no og her ser du hvor du finner kursbeviset på Min Idrett
6) Minimum 6 organiserte treninger eller konkurranser. Du må kunne dokumentere at du har dette og hvis du f.eks har gjennomført Innføringskurset er dette dokumentasjon god nok. Hvis ikke kan du be klubben lage en dokumentasjon på gjennomførte treninger eller resultatlister på 6 konkurranser.

Når søknaden er godkjent

Når du får svar på søknaden din får du også informasjon om betaling av et gebyr, som du må betale for å få tilsendt selve tillatelsen. Når politiet har mottatt betalingen av gebyret sender de deg tillatelsen din til å kjøpe (erverve) våpen, våpendeler (sluttstykket) og ammunisjon. Tillatelsen er gyldig i ett år, og gjelder kun for kjøp av det som står på tillatelsen.
Se politiet.no for oppdaterte priser.

Du må ha med deg tillatelsen når du skal kjøpe våpen. Tillatelsen er et fysisk dokument på tre sider. Alle sidene skal fylles ut ved kjøp.

  1. Politiets eksemplar (den hvite delen) sendes tilbake til politiet av selger.
  2. Kjøpers eksemplar (den blå delen) beholdes av deg. Dette kan du brukes som våpenkort og ved kjøp av ammunisjon frem til du får våpenkortet fra politiet. (normalt tar det noe tid før du våpenkortet).
  3. Selgers eksemplar (den gule delen) beholdes av selger. Dette bekrefter at våpen eller våpendelen er solgt og er selgers dokumentasjon på at gjenstanden er hentet.

Dokumentasjon på godkjent våpenskap

Hvis du søker om våpentillatelse for første gang og søknaden din blir godkjent, må du dokumentere at du har FG-godkjent våpenskap. Dokumentasjon kan for eksempel være kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet, eller bilde som viser skapets serienummer.

Registrering av våpenet

Når politiet mottar dokumentasjonen fra selger om våpenet du har kjøpt, sjekkes dette opp mot tillatelsen din og registreres i våpenregisteret.

Våpenkort

Deretter mottar du et våpenkort som hører til våpenet ditt. Har du flere våpen skal du ha ett våpenkort per våpen. Du skal alltid ha med deg våpenkortet når du skal bruke våpenet. Har du mistet våpenkortet, må du melde det til politiet. Om du selger våpenet skal du sende våpenkortet inn til politiet.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 17. nov 2022