Skivefordeling skytefinale

Program for skytefinale
15.30  Innskyting 17 (skive 1-15) og 18 år (Skive 16-30)
15.37  Skytemattene desinfiseres
15.40  Innskyting 19 år (skive 1-13) og Innskyting 20-22 år (Skive 14-30)
15.47  Skytemattene desinfiseres
15.50  Finale klasse 17 år (1-15)
16.01  Finale klasse 18 år (16-30)
16.12  Finale klasse 19 år (1-13)
16.23  Finale klasse 20-22 år (14-30)

Evt. omskyting (5 skudd stå) hvis det er flere i klassen(e) som har likt antall høyest treff. Hvis fortsatt likt antall treff, vinner den som skyter raskest på omskyting.

16.35   Superfinale med vinneren fra hver klasse, 5 skudd stående.

Hvis likt antall treff, blir den som skyter fortest vinneren.

Innskyting

Alle skyter inn på den skiven de skal bruke i finalen, se egen liste på dette. Det er 2 utøvere på hver skive. Skytemattene desinfiseres mellom hver utøver.

Etter innskyting skal alle våpen visiteres, dette gjøres på matte, og signaleres av utøver ved hånd i været.

Konkurransen:
Selve skytekonkurransen foregår ved at det skytes 20 skudd på selvanviser (ligg-ligg-stå-stå).
Skytetid 40 sekund ligg og 35 sekund stå (kan endres ved vanskelige forhold).

Utgangsstilling 2 meter bak matta med våpen på ryggen.
Utøverne skal oppholde seg bak den oppmerkede sperrelinjen mellom seriene, og frem til ildkommandoen går.
Det er ikke lov å gi eller ta imot skrumelding, eller vise treffpunkt til utøver, etter at skytekonkurranse har startet.
Sikteklaffer på våpenet skal være lukket før første skyting, og lukkes mellom hver skyting. Etter siste serie trenger ikke utøverne å lukke sikteklaffene

Magasin skal stå i magasinbrønnen mellom seriene, det vil si at det kun er til 1. serie det ikke vil være magasin i magasinbrønnen
Det blir ropt stans de siste 2 sekunder av skytetiden, og det er lov å skyte innenfor disse siste 2 sekundene. Tiden regnes mellom ildkommando og siste skudd.
Utøverne er ansvarlig for at det aldri er skarpe skudd i kammer eller magasinbrønn når de ikke er på matta.
Våpenet skal være på ryggen før utøveren går fra matta
Etter siste serie skal utøverne stå igjen på matta, og våpen visiteres. Gjenværende ammunisjon i magasin skal tømmes.

Skrevet av Ida Reistad den 17. sep 2020