Norges Skiskytterforbund har i sommer og høst jobbet ut hvordan man skal håndtere fluorforbudet på en best mulig måte for alle parter. Vi har valgt å ha infomøter med både arrangører, smøreleverandører og organisasjonen for å nå ut med informasjon og få innspill tilbake som vi kan vurdere og jobbe videre med. Vi takker for godt engasjement!

Et av temaene som har blitt diskutert de siste dagene er kostnadene knyttet til smøring av ski. NSSF ser derfor på løsninger for at utøveren kan velge «smører skiene selv» ved påmelding til ASKO Cup /NM.

Måten dette er tenkt på er at utøveren får smurt skiene og leverer skiparet til mottakssenteret for test om skiene er innenfor eller utenfor lovlige verdier. Er det innenfor lovlig verdier, tar arrangøren vare på skia over natta og utøveren får skiene utlevert ved start.

Er skiene utenfor lovlige verdier, får utøveren beskjed om at skiene må enten byttes eller justeres før en ny test, uten at det får en konsekvens for utøveren. Alle utøvere som velger «smører skiene selv» vil bli testet for om det er fluor eller ikke på skiene.

Premisser ved en slik løsning

Skiene må bli levert på samme tidspunkt som de som velger å kjøpe en smøretjeneste. Det vil ikke være mulig å bytte fra  «smører skiene selv» for konkurransedag 1 til en leverandør dag 2. Man må gjøre et valg som gjelder for hele helgen, men kan naturligvis kjøpe tjenester ved neste ASKO Cup, hvis det er ønskelig.

Ved dette forslaget vil utøveren og foresatte ha muligheten til å velge om man vil kjøpe en smøretjeneste eller å utføre smørejobben selv.

Denne løsningen er ikke vedtatt, da den skal behandles i Teknisk komité og forbundsstyret, men vi ønsker å skissere et slikt forslag allerede nå, for å imøtekomme de innspillene vi har fått.

Veiene videre:

23. oktober         Teknisk komité behandler reglement og prosedyre knyttet til fluorforbud på nasjonale arrangement

30. oktober         Forbundsstyret behandler innstillingen til Teknisk komité

1. nov                   Nytt konkurransereglement gjelder fra 1. november.

Hvis du har innspill eller kommentarer kan det sendes til Vegar Rolfsrud vegar@skiskyting.no  

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 12. okt 2023