Nå kan idrettslaget søke om tilskudd til arrangement og aktivitet som har vært i perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021. Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som måtte avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. Søknadsfristen er 15. november.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 10. nov 2021