Hovedmålet er at mange rekrutter skal kunne bruke våpenet i årene som kommer.

Det er fire hovedkriterier for å kunne bli tildelt et slikt våpen, en må oppfylle ett av kriteriene for å kunne søke:

1: Klubben har et «eldgammelt» skiskyttervåpen de ønsker å  levere inn til politiet og erstatte med et nytt våpen. Send med bilde av det gamle våpenet.

2: Klubben mangler eller har for få klubbvåpen til utlån for nye rekrutter. Beskriv situasjonen i klubben kort.

3: Klubben har rekrutteringsutfordringer, og kan argumentere for at flere utlånsvåpen enn klubben disponerer kan stimulere rekruttering. Beskriv situasjonen i klubben kort.

4: Klubben har de siste årene vært i stor vekst og har behov for flere våpen for å kunne ta imot flere rekrutter. Beskriv situasjonen i klubben kort.

Søknad sendes innen 1. mars 2020 til vegar@skiskyting.no og merkes «Våpenfond».

Skrevet av Emilie Nordskar den 31. jan 2020