Det er følgende turnus for framtidige mesterskap

NM junior Nord
Hovedlandsrennet Nord
NM rulleskiskyting Vest

NM senior blir ikke utlyst på nåværende tidspunkt, da NM senior skal diskuteres
i styremøte ifm VM Østersund 14.-17. mars 2019.

Skrevet av NSSF den 31. aug 2015