– Det har ikke vært så mange søkere siden 2014 og det er veldig gledelig at mange skiskytterklubber benytter seg av ordningen spillemidler til utstyr, uttaler Arne Horten, President i Norges Skiskytterforbund. Det er viktig å synliggjøre den aktiviteten som gjøres ute i klubbene våre og når det finnes ordninger som gjør at klubber kan få tilbake inntil 1/3 av sine kostnader på kjøp av utstyr, så er vi glad for at klubbene tar vare på slike muligheter.

For 2020 ble det søkt for totalt 1 567 617 kroner, 1 348 380 kroner ble godkjent og med en avkortning på ca 72% ble det utbetalt 978 693 kroner totalt til de 27 klubbene som fikk godkjent søknad. Pengene skal være på klubbene sin konto eller så blir de utbetalt innen kort tid.

Dette er en ordning som vi har vart en god del år og dette året er det tredje høyeste beløpet som er betalt ut til skiskytterklubber siden 2006. Denne ordningen vil også gjelde for regnskapsåret 2021, så vil vil oppfordre klubbene til å ta vare på fakturaer for følgende utstyr og sende inn søknad på nyåret i 2022, avslutter Horten.

Godkjent utstyr skiskytterklubbene kan søke på er
– Laservåpen for blinde og svaksynte
– Rekrutteringsvåpen (med futteral)
– Våpenskap
– Skytematter
– Skivekikkert
– Skytestøtte for nybegynnere
– Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker
– Selvanvisere
– Kulefanger
– Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Hvis din klubb har spørsmål til spillemidler til utstyr, ta kontakt med Vegar Rolfsrud, bredde- og rekrutteringssjef i Norges Skiskytterforbund.
E-post: vegar@skiskyting.no eller mobil: 976 93 662

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 11. mai 2021