Hvert år kan idrettslag søke om tilskudd ved kjøp av utstyr som er godkjent av NIF og Kulturdepartementet. Det har ikke blitt laget en ny godkjent liste for 2020, men etter samtale med NIF er det samme liste fra 2019 som gjelder for 2020.

– Her er det penger å hente for skiskytterklubbene, uttaler en entusiastisk generalsekretær, Morten Djupvik, og fortsetter: – Vi oppfordrer alle skiskytterklubber som har kjøpt utstyr i 2020 til å søke. I 2019 var det 18 skiskytterklubber som søkte og de fikk totalt utbetalt 311 844 kroner. Målet vårt er at alle skiskytterklubbene skal vite om ordningen og vi har forventning om at flere skiskytterklubber søker i årene som kommer, avslutter Djupvik.

Godkjent utstyr finner du her: Godkjent utstyr 2020 – spillemidler

Hva kan du søke om?

Idrettslagene kan søke om inntil 1/3 av kjøpesummen og maks tilskudd er 300 000 kroner pr godkjent utstyrstype. Det søkes om mer midler enn NIF har til rådighet, slik at det er en generell avkortning på søknadssummen. De siste årene har avkortningen vært slik at summen som blir utbetalt er rett i overkant av 80% av godkjent sum.

Hva må du gjøre?

Det eneste klubbene må gjøre er å ta vare på kvitteringer / fakturaer på innkjøpt i perioden 1.1.2020-31.12.2020 og legge inn en søknad i SportsAdmin. Det blir åpnet opp for denne søknadsrunden på nyåret 2021 for regnskapsåret 2020 og pengene blir betalt ut direkte fra NIF i mars/april, mer informasjon kommer fra NIF senere.

Les mer om spillemidler til utstyr og andre støtteordninger her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Skrevet av Emilie Nordskar den 14. des 2020