Nå kan din klubb søke om spillemidler til utstyr som er kjøpt med fakturadato i 2023. Det skal fordeles 36 millioner kroner. Dette er samme beløp som ble fordelt i forrige søknadsrunde. 

Godkjent utstyr

 • Lyd-, luft- og laservåpen for blinde og svaksynte
 • Rekrutteringsvåpen (med futteral)
 • Våpenskap
 • Skytematter
 • Skivekikkert
 • Skytestøtte for nybegynnere
 • Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker
 • Selvanvisere (inkl elektronikk)
 • Kulefanger
 • Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 5 par

Utstyr utover dette vil ikke bli godkjent.

Slik gjør du det

Hvordan søke om utstyrsmidler?

 1. Logg inn i SportsAdmin med din Idrettens ID-bruker
 2. Påse at du representerer riktig organisasjonsledd
 3. Velg Organisasjon -> Utstyrsmidler fra venstremenyen
 4. Registrer antall kjøpt* og total innkjøpspris pr kategori
 5. Registrer kvitteringer/fakturaer, minst en må legges ved
 6. Klikk på “Lagre søknad” om du vil fortsette senere. Husk å levere innen søknadsfristen 6. mars
 7. Klikk på “Send søknad” når alt er ferdig registrer

I fleridrettslag søker gruppene hver for seg.

Trykk her for mer veiledning

Forutsetninger

Søknadsfristen er 6. mars 2024 og vi oppfordrer våre skiskytterklubber til å søke i god tid før, hvis det er noe med søknaden som må justeres. 

For å søke om spillemidler til utstyr må din klubb ha kjøpt utstyr for minimum 10 000 kroner og man må legge ved faktura for det utstyret som er kjøpt med fakturadato i 2023. 
Det er maks søknadssum på 300 000 kroner pr utstyrstype (se retningslinjer under for mer info).

Tilskudd til idrettslag som benyttet gass i 2023

Stortinget har videreført ordningen med støtte til idrettslag som har utgifter ved bruk av gass. Det er bevilget fem millioner kroner til dette for 2023.
Formålet med tilskuddet er å opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge og holde deltageravgifter nede. Tilskuddet skal ikke brukes til annet enn å dekke økte kostnader til gass. Med gass menes propan og naturgass (LNG).

Hvem kan søke?

Alle idrettslag, særkretser/regioner og særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund som har hatt gassutgifter i 2023 kan søke om tilskudd. Andre virksomheter som er eid av organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund kan søke, uavhengig av hvordan eierskap og drift er organisert. Organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og virksomheter eid av disse, som leier anlegg der leietaker dekker gassutgiftene, kan også søke.

For 2023 vil tilskuddet beregnes på to ulike måter, og idrettslagene vil få tildelt det høyeste av de to beregnede tilskuddsbeløpene.

 1. Tilskuddet kan tilsvare 80 prosent av kostnadsøkningen (merkostnaden) fra 2021 til 2023.
 2. Tilskuddet kan tilsvare 80 prosent av kostnadsøkningen per enhet kjøpt gass fra 2021 til 2023 multiplisert med kjøpt volum i 2023.

Dette betyr at idrettslag som søker om tilskudd må oppgi innkjøpt mengde gass i 2021 og 2023, og hvor mye som er betalt for gassen disse to årene. 

Det må fremgå av fakturaene at dette gjelder søkers gasskostnader. Idrettslag som har sendt inn 2021 fakturaer tidligere trenger ikke å laste opp disse på nytt, men må oppgi volum og kostnad for 2021 i søknaden.
De som søkte i årets første søknadsrunde trenger heller ikke å laste opp allerede innsendte fakturaer for 2023, men i søknaden er det totalt volum for hele 2023 og totale kostnader for 2023 som må oppgis.

Idrettslag som har hatt en unormal stor økning i gassforbruk fra 2021 til 2023 vil kunne få et redusert tilskudd. Store endringer må forklares.

Dersom samlet søknadsbeløpet er høyere enn tildelt beløp avkortes alle søknader prosentvis like mye.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Malin Jøranli i Norges Skiskytterforbund
malin@skiskyting.no

Skrevet av Malin Jøranli den 05. feb 2024