Spørreundersøkelse

Skiskytterforbundet jobber med en ny langtidsplan for perioden 2022-2026 og i den forbindelse så har vi laget en spørreundersøkelse hvor vi ønsker å invitere dere alle til å besvare undersøkelsen, enten om du er utøver, tidligere utøver, trener, foresatt, leder, frivillig, TD eller har en annen rolle i norsk skiskyting. Vi ønsker å få din mening som kan bidra til å stake ut retningen for den neste fireårsperioden.

Undersøkelsen tar 8-10 minutter og vi setter veldig pris på om dere kan ta dere tid til å svare på denne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZjvJmCSZu41Ejtnwj-9Bn8xURVVVRzlVQk5BN01FWVhOWDBFWUxSTEFJTSQlQCN0PWcu

Frist for å svare er i løpet av 1. mars 2022

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 28. feb 2022