Den endelige lagsstrukturen med antall løpere på TM elite og TM rekrutt er pr nå ikke endelig fastsatt, fordi totaløkonomi vil som alltid bli avgjørende.

Utøvere født i 2002 fra begge kjønn og fra hele landet kan nå søke om plass for sesongen 2021-22.
Det gis ikke mulighet for å søke på TM elite denne sesongen, men vi kommer likevel til å holde kontakt med noen utvalgte kandidater for dette laget.

Søkerinteressen vil bli avgjørende for hvordan den endelige lagsstrukturen blir satt.
Vi beregner å gi et fullverdig treningstilbud med samlingsdøgn og heltidsansatte trenere til begge lag.
Bli mer kjent med teamet på: www.team-mesterbakeren.no eller vår Facebookside.

Det er mulig å få mer informasjon om det sportslige tilbudet og foreløpige rammer, enten ved å ta kontakt med undertegnede på telefon, eller ved å be om tilsendt prospekt.

Er du født i 2002 og har lyst til å bli en del av vårt team, så kan du sende en kortfattet søknad der du forteller om deg selv, dine mål, dine interesser og beste resultater de 2-3 siste sesonger.
Søknadsfrist Team Mesterbakeren – Rekrutt: Mandag 05. april 2021
Søknader sendes til: ktorebe@hotmail.com

Kontaktperson Team Mesterbakeren
Knut Tore Berland, mobil: 958 05 830

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 12. mar 2021