Skiskytterforbundet deler ut teamstøtte til alle team som har godkjent avtale for sesongen 2022-23.

NSSF disponerer kr 500 000 som skal fordeles solidarisk til alle team basert på antall utøvere som går i 20-22-årsklassen og senior.

Teamene vil motta midlene før 31.12.2022.

For å få støtte fra NSSF må følgende kriterier ivaretas:

  • Utøver må ha betalt lisens før tilskudd blir overført
  • Teamavtale for sesongen 2022-23 må være godkjent av NSSF

Send oversikt over teamløpere til Varja Solt innen 30. november 2022.

Dersom du har spørsmål om tildeling av teamstøtte, ta kontakt med aktivitetskonsulent i NSSF – Varja Solt på varja@skiskyting.no

Tilbakemeldingene NSSF har fått via dialog med teamene er at støtteordningen blir godt mottatt av de som mottar støtte. De teamene som ikke har løpere i årsklassene 20-22 år og senior, ønsker naturlignok også støtte fra NSSF.  NSSF disponerer 500 000 kroner for sesongen 2022-23 (regnskapsåret 2022) som kan benyttes til teamstøtte. Summen er vedtatt i budsjett, så hvis midlene skal fordeles på flere årsklasser / team, så vil det bety mindre støtte pr utøver / muligens støtteordningen vannes noe ut, da summen blir noe mindre pr team/ fordelt på en annen måte enn sesongen 2021-22.

Skrevet av Varja Solt den 18. nov 2022