Norges Skiskytterforbund hadde styremøte 31. januar og de har gjort et vedtak i saken

Det ble i sesongen 2020-21 satt i gang et prøveprosjekt med tildeling av innskytingsskiver på Lerøy Cup 1 og 2. Prøveprosjektet gikk ut på at innskytingsskivene skulle fordeles mellom landslag, team og skoler som har gyldig avtale med NSSF, samt krets der hvor det ikke er løpere som er knyttet til et team/skole/landslag.

Før sesongen 2021-22 har det blitt kommunisert at prøveprosjektet skulle forlenges, slik at man fikk testet ut dette med klassene K/M17-19 år også. Det fikk man ikke gjort sesongen 2020-21 grunnet Covid 19 – restriksjoner.

For at vi skal vinne flere erfaringer ønsker Teknisk komité at prøveordningen forlenges ut sesongen 2021-22 i håp om at vi får testet ut prøveprosjektet når alle årsklasser er samlet i et og samme arrangement.

Vedtak: Styret vedtar at prøveprosjektet forlenges ut sesongen 2021-22 og at Teknisk komite vurderer etter endt sesong om dette skal innføres som en permanent ordning før sesongen 2022-23.

Det betyr at på NM og Lerøy Cup ut sesongen 2021-22, blir det tildelt innskytingsskiver mellom landslag, team, skoler og krets.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 01. feb 2022