Hva er trenerattesten?
Det er en digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til en trener i norsk idrett. Trenerattesten tar ca 20 minutter og når du har gjennomført dette får du tilgang til en plattform hvor du kan hente ut mer kunnskap om det å være trener.

Ta trenerattesten her

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten 0-12 år og én for trenere i ungdomsidretten 13-19år.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine?

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 12. mar 2021