Rapporten tydeliggjør en omfattende ukultur blant IBUs ledelse og mangel på åpenhet. Det er ikke gjort nok for å forhindre systematisk doping generelt, og fra russisk hold spesielt, i perioden 2008-2018.

– Vi er først og fremst rystet over innholdet som fremkommer i rapporten. Her nevnes blant annet overdekking av systematisk russisk doping og omfattende uetisk opptreden fra IBUs ledelse. Dette tar vi naturligvis sterk avstand fra, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Den 200-sider lange rapporten som ble offentliggjort i dag er utarbeidet av en uavhengig granskingskommisjon på oppdrag fra IBU’s egen enhet for integritetsarbeid. Saken er fortsatt under etterforskning av Økokrim og østerrikske myndigheter, og det foreligger ingen rettskraftige domfellelser.

Rapporten finnes her: https://www.biathlonworld.com/

Den uavhengige kommisjonen har hatt i oppdrag å assistere WADA og nasjonale myndigheter i etterforskningsarbeidet, i tillegg til å sikre at Det Internasjonale Skiskytterforbundet iverksetter tilstrekkelig med tiltak for å rydde i eget reir, samt avdekke om det har forekommet brudd på IBU-regelverket.

– Deres konklusjon er ikke til å misforstå. Vi er imponerte over det omfattende arbeidet som er lagt ned i denne saken, og håper dette vil kunne bidra til mer åpenhet og et enda strengere regime innenfor anti-dopingarbeid innenfor idretten, sier Horten.

Presidenten i Norges Skiskytterforbund mener den nye ledelsen i IBU har tatt viktige og riktige grep.

– Nå er fokuset på full åpenhet og at alle nasjoner involveres. Strategien for fremtiden er lagt i fellesskap og det er et viktig steg for å sikre transparent lederskap tuftet på idrettens verdier, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Skrevet av Emilie Nordskar den 28. jan 2021