Norges Skiskytterforbund ønsker å vokse og engasjere enda flere barn, unge og voksne i skiskytteridretten. En helt avgjørende faktor for å få til dette, er trenerrollen. Vi ønsker nå å styrke vår satsing på treneren i norsk skiskyting, gjennom å utvikle trenerne våre og ved å nå ut med fagkunnskap til organisasjonen, gjennom praktisk læring og litteratur hentet fra Utviklingstrappa til NSSF.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 01. jun 2022