Norges Skiskytterforbund hadde i forrige uke et møte med forvaltningsseksjonen – faggruppe for våpen i Oslo politidistrikt der vi gjennomgikk rutiner for skyting på skiskytterbaner. Her følger en oppsummering av møtets viktigste punkter: 

Skytebaneinstruks skal foreligge hos alle skiskytterbaner 

  • Alle skiskytterbaner skal ha en godkjent skytebaneinstruks
  • Anleggseier skal henge opp skytebaneinstruksen godt synlig for brukerne
  • Anleggseier har ansvaret for at den er kjent for brukerne og at den følges
  • Alle som bruker skytebanen, skal være kjent med skytebaneinstruksen og standplassleder skal påse at skyting foregår etter gjeldende instruks.

Brudd på skytebaneinstruksen kan medføre at skytebanen blir stengt, ref §8-2 i Våpenforskriften.

Hva gjør Norges Skiskytterforbund? 

Vi har laget et digitalt kurs for standplassleder (varighet 1 time) og du finner mer informasjon her om kursdatoer: https://skiskyting.no/utdanning-og-aktivitet/utdanning-og-kurs/terminliste-kurs-moter-og-webinarer/ 

Alle som skal være standplassleder må gjennomføre kurset. Dette kurset er for foresatte, utøvere, trenere og andre ledere. Kravet til å delta på kurs for standplassleder er at du er 18 år eller eldre og er medlem av en skiskytterklubb (du får ikke meldt deg på uten at du er det).

Hva skal utøvere gjøre? 

  • Utøvere som skal skyte må gjøre seg kjent med, og følge, skytebaneinstruksen. 
  • Husk at det kan være ulik tekst / presiseringer i skytebaneinstruksen fra anlegg til anlegg!
    • Dette kan f.eks. være hvilke tidspunkt det er lov til å skyte og ikke, på skytebanen. 

Hvis du har spørsmål knyttet til skytebaneinstruksen, må spørsmålene rettes til anleggseier som enten kan svare eller vil ta spørsmålene videre til sitt lokale politidistrikt.

Våpenforskriften 

Du kan lese mer om krav til skytebane og krav til eier av skytebane her i §8-1 til 8.4 i Våpenforskriften 

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 23. jan 2024