Til alle som er aktuelle for junior-VM i Kazakhstan trenger vi informasjon om våpen, ammunisjon og andre detaljer i god tid i forkant av reisen.

Arrangøren har gitt oss endelig frist til 20.12.2022.

Vi ber derfor alle utøvere som mener de er aktuelle for Ungdoms- og Junior-VM om å sende inn følgende via e-post innen 15.12.2022:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Fødested
 • Passnummer
 • Pass utløpsdato
 • Oppgi type/modell våpen, f.eks «Anschutz Fortner» og serienummer på våpenet
 • Oppgi navn på ammunisjonen dere eventuelt kommer til å ha med, f.eks «Lapua Polar». Vi melder inn 1000 skudd per utøver.

Mailen sendes til trener for U23-landslaget Ronny Hafsås på e-post: r2hafsaas@gmail.com med emnefelt INFO JUNIOR-VM.

VIKTIG: Det er ikke mulig for oss å få dispensasjon fra dette kravet, og vi er dermed nødt til å innhente denne informasjonen før 20. desember for å være innenfor myndighetenes tidsfrister for registrering av våpen. Blir man uttatt til ungdoms- eller junior-VM, men ikke har registrert inn dette, så får man ikke mulighet til å delta.

Spre ordet rundt og hjelp til med informasjonsflyt, og hold dere til fristen som er satt. Mellom 15.12.2022 og 20.12.2022 vil NSSF sende over en samla oversikt over alle innmeldte våpen til arrangøren.

Vi minner samtidig om:

 • kravet om godkjent helseattest
 • at utøver har gjennomført renutover.no sitt e-læringskurs
 • at utøver har pass som er gyldig minst seks måneder etter hjemkomstdato 13. mars
 • godkjent Europeisk våpenpass

Dette må også være i orden om du skal kunne delta.

Vi ønsker alle lykke til med sesongen!

Ronny Hafsås og Andreas Kvam, tenere U23-landslaget

Skrevet av Emilie Nordskar den 21. nov 2022