Alle potensielle deltagere i junior-VM bes sende inn informasjon om våpen og ammunisjon innen 22. januar 2024.

I forbindelse med junior-VM i Otepaa, Estland trenger vi å innhente informasjon om våpen og ammunisjon, god tid i forkant av reise og mesterskapet. Arrangøren har gitt oss frist til 22.01.2024 for registrering av dette. Det gjør de tidlig for å tilfredstille sine egne myndigheters krav ift. innmelding av våpen og ammunisjon.

Vår utfordring er at uttaket ikke er klart før i februar, etter denne fristen. Vi ber derfor alle utøvere som mener de er aktuelle for Ungdoms- og junior-VM om å sende inn informasjon innen 17.01.2024 til r2hafsaas@gmail.com

Vennligst les uttakskriteriene her: https://skiskyting.no/landslag/uttakskriterier/

Slik gjør du:

Skriv «Våpeninfo Junior-VM» som emne. Oppgi type/modell våpen, for eksempel « Anschutz Fortner» og serienr. på våpenet. I tillegg oppgi navnet på ammunisjonen dere evt. kommer til å ha med (vi melder inn 1000 skudd pr utøver). Skriv fullt navn og fødselsdato i e-post-teksten.

Det er ikke mulig for oss å få dispensasjon fra dette kravet og vi er dermed nødt til å innhente denne informasjonen før selve uttaket for å være innenfor arrangørs og myndigheters tidsfrister for registrering av våpen. Blir man uttatt til ungdoms- eller junior-VM, men ikke har registrert inn dette, så vil man ikke få mulighet til å delta.

Spre ordet rundt og hjelp til med informasjonsflyt, og hold dere til fristen som er satt. Mellom 17.01.2024 og 22.01.2024 vil NSSF sende over en samla oversikt over alle innmeldte våpen til arrangøren.

Viktig for å kunne delta:

Vi minner samtidig om kravet om:

  • godkjent helseattest
  • gjennomført renutover.no sitt e-læringskurs
  • pass som har gyldig varighet i minst 6 måneder etter hjemkomstdato (3. mars)
  • godkjent Europeisk våpenpass
  • våpenkort og dermed europeisk våpenpass må stå i utøvers navn

Ønsker alle lykke til videre med sesongen!

Skrevet av Emilie Nordskar den 22. des 2023