De ønsker å undersøke og sette fokus på hvordan systemet innenfor den frivillige sektoren fungerer i å ivareta at alle barn og unge er trygge på trening, og beskyttet mot ekskludering, trakassering, forskjellsbehandling, kropps- og vektpress, uetisk lederstil og overgrep.

Har du en hendelse du ønsker å dele, enten som bakgrunnsinformasjon eller i programmet?

Novemberfilm har opprettet en Facebook-gruppe for å komme i kontakt med utøvere eller foreldre som har vært vitne til hendelser som er i strid med idrettens etiske regelverk. De har taushetsplikt og en samtale med dem er ikke forpliktende. Det er også mulig å være anonym.

Facebook-gruppen finner du her: https://www.facebook.com/groups/639987676799707/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

Eller du kan kontakte journalist Hanna Gjelsvik Berg på telefon: 482 70 865

Skrevet av Emilie Nordskar den 09. jun 2020