Årsaken til utsettelsen er usikkerheten og utfordringene knyttet til Covid-19.

Beslutningen er fattet av styret i Skiforbundet, i samråd med Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC), Norges Idrettsforbund, Skiskytterforbundet og Brettforbundet. Skiforbundet er i jevnlig kontakt med helsemyndighetene om kommende arrangementer.

– Vi vet hvor mye arrangementet betyr for mange og forstår godt skuffelsen over å måtte vente et helt år, men mesterskapets omfang, varighet og kompleksitet lar seg ikke forene med smittesituasjonen nasjonalt og internasjonalt. Risikoen for smittespredning hos frivillige, utøvere og i lokalsamfunnet gjør det ikke forsvarlig å gjennomføre som planlagt, sier skipresident Erik Røste.

Mesterskapet, som er det største arrangementet i Norge for parautøvere siden De paralympiske leker på Lillehammer i 1994, skulle opprinnelig startet 6. februar 2021 og pågått i 14 dager, med 750 deltakere fra over 30 nasjoner og 700 frivillige.

Å flytte et stort, internasjonalt mesterskap er en krevende øvelse, og det har vært jobbet iherdig for å muliggjøre utsettelsen. Det er god dialog mellom Kulturdepartementet, som er mesterskapets største bidragsyter, og Skiforbundet om gjennomføringen i 2022.

– Vi takker kulturministeren og regjeringen for at de viser forståelse for den krevende situasjonen idretten er i på grunn av korona, og ser frem til å fortsette dialogen med departementet om å få til et utsatt, men likevel fullverdig VM i 2022, sier Røste.

Mesterskapets samarbeidspartnere er alle forespurt om å bli med på laget til 2022. Blant annet forlenger NRK, som skal produsere og vise mesterskapet sammen med TV2, sitt engasjement til 2022. Gledelig er det også at Stiftelsen VI ønsker å være med videre med sin støtte og viktige kompetanse. Også de lokale arrangørene på Lillehammer og Hafjell har vist stor forståelse og velvilje.

– Målet har vært å fatte en beslutning til det beste også for mesterskapets støttespillere, som vi er helt avhengige av. Jeg vil takke alle som stiller opp og gjør det mulig for oss som arrangør å invitere verden til Lillehammer i 2022, sier generalsekretær i Skiforbundet, Ingvild Bretten Berg.

Med beslutningen om utsettelse gikk mesterskapets organisasjonskomite fra en planleggingshorisont på 80 dager til 411 dager.

– Selv om idrettsprestasjonene parautøverne står for er enestående, har ikke alltid paraidretten blitt viet den store oppmerksomheten som utøverne virkelig fortjener.  Den entusiasmen vi nå opplever rundt utøverne og mesterskapet skal vi bygge videre på hver dag frem til 2022 – og i mange år fremover, sier leder for Lillehammer 2021, Ola Keul.

Mesterskapet vil fortsatt hete Lillehammer 2021 – selv om det nå skal gjennomføres i 2022.

Endelig dato for det utsatte arrangementet besluttes snarlig av Skiforbundet og IPC.

Skrevet av Emilie Nordskar den 26. nov 2020