Spennende pilotprosjekt for smartere klubbdugnader

Norges Skiskytterforbund skal være med og teste ut et helt nytt digitalt verktøy som forenkler dugnader og pengeinnsamlinger for klubber og foreninger. Løsningen heter Voluntary og fungerer omtrent som en nettbutikk, der medlemmer kan støtte klubbene sine ved å bestille utvalgte produkter online. 

Hvorfor deltar vi?
Pengeinnsamlinger til klubbaktiviteter er tidkrevende og innebærer ofte mye kjøring og banking på dører for medlemmene. Med Voluntary skjer innsamlingen på nett, som er mindre ressurskrevende og mer miljøvennlig. Hvis pilotprosjektet er vellykket, vil alle våre klubber kunne ta i bruk løsninger direkte i sitt arbeid. Målet med prosjektet er å teste ut det som kan være morgendagens dugnadsløsning for lag og foreninger. Enkelt, miljøvennlig og lønnsomt!

Klubbvåpen
Ved å delta i dette pilotprosjektet er du med på å samle inn penger til NSSFs våpenfond. NSSF vil dele ut tilskudd til kjøp av våpen til våre klubber basert på en søknadsprosess ved pilotprosjektets slutt.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 03. nov 2021