Kretsting Hedmarsk Skiskytterkrets 2020

Her finner du viktige dokumenter i forbindelse med kretstinget. Budsjettet lot seg ikke ferdigstille før utsendelse, og vil bli presentert på kretsting. Budsjettet følger i grove trekk samme linjer som tidligere år. Men det legges for kommende sesong opp til å bruke inntil 50.000 av kretsens egenkapital, til å finansiere funksjon som utdanningsansvarlig kretsutvikler. Dette for å styrke rekruttering i HSSK, som er høyst påkrevet. Vel møtt!Les mer