Skrevet av Ingrid Haslev Anmarkrud den 31. mar 2023