Alle klubber som arrangerer skiskytterskole, Innføringskurs, TD1 kurs eller mødre/fedrekurs må registrere dette

Med denne løsningen blir det enklere for hver klubb å registrere sine kurs, samtidig som vi i forbundet kan få bedre oversikt over aktiviteten på klubb- og kretsnivå over hele landet.