Reglement vedtatt på den 10. offisielle IBU Kongress i 2012.

Kapittel 1: Constitution of the INTERNATIONAL BIATHLON UNION (IBU)

Kapittel 2: IBU disciplinary rules

Kapittel 3: IBU event and competition rules

Kapittel 4: Annexes to the IBU event and competition rules

Kapittel 5: IBU anti-doping rules

Kapittel 6: IBU rules for the elections

Kapittel 7: IBU rules for honors

Kapittel 8: IBU declaration of obligations for athletes and team official

Kapittel 9: IBU rules for travel expenses

IBU rules for advertising 2012-2013

IBU håndbok 2012-2013

Mer informasjon på IBUs hjemmeside