Marie Nørstebø

Marie Nørstebø
E-post: marie.norstebo@gmail.com
Tlf:

Mandat: Jenteansvarlig innstilles av kretsstyret og skriver arbeidskontrakt med NSSF sentralt.

Oppgaver: 

Jenteansvarlig i Buskerud skiskytterkrets skal gjennomføre tiltak for å utvikle skiskyttersporten for jenter i kretsen.

Det viktigste tiltaket vil være å gjennomføre samlinger for jenter i aldersklassene 13-16 år. Dette vil kunne være helgesamlinger og ettermiddagsamlinger.

Jenteansvarlig vil dessuten kunne gjennomføre tiltak for å rekruttere og inkludere kvinnelige skiskyttere, foreldre, ledere og trenere, samt stimulere disse ta utdanning/få opplæring. Det kan bli aktuelt å samarbeide med andre kretser. 

Jenteansvarlig skal samarbeide med kretsstyret og holde løpende kontakt med styret. Jenteansvarlig skal lage et budsjett for bruken av tildelte midler.