Kretstinget 2019 avholdes på Saupstad 25. april

Innkalling, program og sakliste nedenfor. Øvrige dokumenter til tinget publiseres her så fort de er klare. Dokumentene ble dessverre ikke klar før påske, men de publiseres her så fort de er klare. Det har ikke kommet inn saker til behandling så det blir standard-sakliste iht vedtektene. Revisorene har dessverre ikke fått regnskapet tidsnok til at de blir ferdige med sin rapport til tinget, så styrets innstilling til tinget er at regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisorene foreslår godkjenning.Les mer