Sikkerhetskurs

Ihht til våpenregelverket vi har her i Norge skal alle som eier eller låner et våpen ha gjennomgått et sikkerhetskurs.…

Flere nyheter