ARSSK UTTAKSKRITERIER FOR STAFETT 2021/2022

NM ungdom, junior og senior

Styret i ARSSK har enstemmig vedtatt følgende uttakskriterier:

Styret i Agder &Rogaland skiskytterkrets utnevner en som har kretsens ansvar under Norgesmesterskapene.

 • Er representanter fra kretsstyret til stede under arrangementet skal en av dem utnevnes.
 1. Styret i ARSSK utnevner en stafettkomite bestående av kretsleder/ovenfor nevnte kretsansvarlige, én kvalifisert trener på kretsnivå og ett tredje medlem.
 • Målet er å sette sammen lag som kan hevde seg så høyt som mulig, dvs. med løpere som er i form.
 • Resultater fra avviklede norgescuprenn og NM hittil i sesongen er hovedkriterium.
 • Dersom det er jevnt mellom løpere og reell tvil om uttaket, skal resultatene fra den aktuelle NM-helga prioriteres.
 • For å sammenligne løpere som går i ulike klasser, må det, dersom det er reell tvil om uttak, lages kombinerte resultatlister.
  • Løpere i 17-, 18- og 19-årsklassen går samme distanse og kan dermed enkelt sammenlignes.
  • Løpere i 20- og 22-årsklassen kan også enkelt sammenlignes seg imellom men skal disse vurderes mot de yngre klassene må det tas i bruk skjønn hvor forhold som alder og distanser vurderes.
 • Punkt 4 og 5 åpner for en viss utøvelse av skjønn. Hvis skjønn utøves, er det lov å bruke sunn fornuft. Dette kan gjelde uhell eller ytre forhold som fall, stavbrekk, spesielle vind- eller snøforhold osv.
 • Alle løpere har i utgangspunktet like forutsetninger for deltakelse.
 • Fordeling av løpere på de ulike etappene gjøres i samråd med løperne på de ulike lagene.

HOVEDLANDSRENNET

Styret i ARSSK har enstemmig vedtatt følgende uttakskriterier:

Styret i Agder &Rogaland skiskytterkrets utnevner en som har kretsens ansvar under Hovedlandsrennet.

 • Målet er å sette sammen lag som kan hevde seg så høyt som mulig, dvs. med utøvere som er i form. Det er også viktig at flest mulig utøvere skal få gå stafett for ARSSK.
 • Resultatene i HL er hovedkriterium for uttaket for å prioritere løpere som er i form. Tider og skyteresultater i normal og sprint kan legges sammen og brukes som ytterligere grunnlag for uttaket.
 • Dersom en løper blir utsatt for uhell i et av løpene på HL, eller blir påvirket av andre ytre uforskyldte omstendigheter, så skal skjønn brukes.
 • Dersom det er jevnt mellom to løpere skal resultatene i Kvalfossprinten og KM inn i vurderingen.
 • Alle løpere har i utgangspunktet like forutsetninger for deltakelse.
 • Det er lov å bruke sunn fornuft.
 • Fordeling av løpere på de ulike etappene gjøres i samråd med løperne på de ulike lagene.
 • Det gjøres oppmerksom på at det for HL opereres med klassene J/G 15 og J/G 15-16.

Dette betyr at løpere i 15-årsklassen kan settes sammen med løpere fra 16-årsklassen hvis dette er formålstjenlig for å sette opp best mulig lag.

Når vedtak er gjort er det viktig at alle stiller seg lojalt bak det og støtter våre løpere i forberedelsene til rennet