Momskompensasjon ved bygging av anlegg

Det kan søkes om momskompensasjon ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Søknadsfristen er 1. desember 2021. Vilkår for å søke:…

Trenerattest

Norsk idrett har lansert Trenerattesten som blir et viktig verktøy for alle som har et trenerverv i barne- og ungdomsidretten.…

Laglederansvar Buskerud SSK NC/NM 2021-2022

Til rennhelger med både sr- og jr-renn oppnevnes to lagledere. Til helger med bare sr-renn oppnevnes normalt en lagleder. Når…

Referat BSSK Høstmøte 2021

Innkalling til BSSK Høstmøte 2021

Referat styremøte nr 8 – 2021

Referat styremøte nr 7 – 2021

Referat styremøte nr 6 – 2021

Samlingsplan kretssamling Geilo 3-5 september

Styret i Buskerud Skiskytterkrets 2021/2022

Nils Veslegard, leder Klubb:  Ål SSL E-post: nils@bergboring.no Tlf: 900 52 961 Kretsutvikling, økonomi, oppfølging mot klubber og forbund Valgt…

Flere nyheter