Innkalling til BSSK Høstmøte 2021

Referat styremøte nr 8 – 2021

Referat styremøte nr 7 – 2021

Referat styremøte nr 6 – 2021

Samlingsplan kretssamling Geilo 3-5 september

Styret i Buskerud Skiskytterkrets 2021/2022

Nils Veslegard, leder Klubb:  Ål SSL E-post: nils@bergboring.no Tlf: 900 52 961 Kretsutvikling, økonomi, oppfølging mot klubber og forbund Valgt…

Krestsamling for 13-16 år – 13-15 august på Geilo

BSSK ønsker velkommen til kretssamling for gutter og jenter 13-16 år på Geilo 13-15 august.Mer info her:

Invitasjon – LM Øst Rulleskiskyting

Datoer: Lørdag 28.8 og søndag 29.8. 2021 Øvelser: Sprint og normal/kort normal. Full invitasjon finner dere på arrangørens nettside: https://www.lmøst.no/

Kretsting og vårmøte i BSSK 2021

Hvis du vil delta på Kretstinget digitalt, kan denne linken brukes: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU3MGQ1MzctNzc0Mi00NDJhLWIwNWUtYjY0OTQxODlhYjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225d0d269-a41e-4a3b-a9d7-0a0c4a30f683%22%2c%22Oid%22%3a%229a5702e1-64e4-48ef-a6bc-f39e80780b27%22%7d Agenda vårmøte 2021Dokumenter kretsting 2021 Agenda vårmøte 2021Innkalling…

Referat fra styremøte nr. 5 – 2021

BSSK styremøte_5 18.05.2021

Flere nyheter