Referat høstmøte 2022 i Buskerud Skiskytterkrets

Innkalling til kretsting og vårmøte 2022 i Buskerud Skiskytterkrets

Signert protokoll fra kretstinget 2022:

Referat fra vårmøte:

Her er innkalling til kresttinget 2022 samt styrets årsberetning, regnskap og agenda for vårmøtet rett etter kretstinget.