Her finner du uttakskriterier for NM senior, NM mix-stafett, NM for junior og ungdom og Hovedlandsrennet.
Uttakskriteriene er revidert på høstmøte i BSSK 21. oktober 2020

Uttakskriterier for NM stafett senior kvinner og menn

 1. Styret i Buskerud Skiskytterkrets utnevner ansvarlig klubb som delegerer kretsens ansvar til
  lagleder under mesterskapet. Lagleder skal senest en måned før mesterskapet foreslå
  overfor styret i BSSK en stafettkomite bestående av i tillegg til lagleder, én kvalifisert trener
  på høyt nivå og ett tredje medlem.
 2. Formålet med stafett uttaket: BSSK skal stille med minst ett lag med målsetning om å bli
  norgesmestere.
 3. Løpere på elitelaget til NSSF er automatisk kvalifisert dersom de er skade- og sykdomsfrie.
 4. Øvrige kriterier for uttak er basert på sammenlagt tid for de to foregående øvelsene i
  mesterskapet. Dersom en av øvelsene har 4 skytinger benyttes halv løpstid, og dersom
  supersprint er kvalifiserende øvelse er tiden fra prolog tellende. Hvis stafett er første øvelse i
  mesterskapet skal sammenlagt stillingen i Norges Cup legges til grunn med tillegg av
  prestasjoner fra IBU, WC og VM.
 5. Uttaket skal skje så snart som mulig etter siste renn før stafetten. Dersom stafett er første
  øvelse i mesterskapet skal uttaket skje senest tre dager før konkurransen.
 6. Skjønn kan benyttes i tvilstilfeller i tillegg til uhell i kvalifiserende renn (stav- og/eller
  skibrekk) utenfor utøverens kontroll. Lederen i stafettkomiteen avgjør hvilke uhell som er
  avgjørende.
 7. Juniorløper kan tas ut på stafettlaget dersom stafettkomiteen mener dette bedrer
  mulighetene for medalje. Juniorløpere må ha dokumenterte resultater på høyt nivå i flere
  konkurranser enn i NM. Det er kun NM sprint og fellesstart som danner
  sammenligningsgrunnlag for å rangere en junior foran en senior, sammen med eventuelle
  tidligere NC renn.
 8. Etappene fordeles mellom utøverne etter følgende veileder:
 9. Første etappe: nest beste eller beste skytter
 10. Andre etappe: dårligste skytter
 11. Tredje etappe: tredje beste skytter
 12. Fjerde etappe: Den løperen stafettkomiteen mener er sterkest mentalt på standplass og
  potensielt har høy fart i sporet.
  Stafettkomiteens leder er suveren i å fordele utøverne på etappene, men utøverne kan tas
  med på råd før endelig beslutning fattes.
 13. Stafettkomiteen skal kunne begrunne uttaket skriftlig ved behov, men komiteens beslutning
  er ikke gjenstand for diskusjon eller protest.

Uttakskriterier NM mix-stafett

 1. Styret i Buskerud Skiskytterkrets utnevner ansvarlig klubb som delegerer kretsens ansvar til
  lagleder under mesterskapet. Lagleder skal senest en måned før mesterskapet forslå
  overfor styret i BSSK en stafettkomite bestående av i tillegg til lagleder, én kvalifisert trener
  på høyt nivå og ett tredje medlem.
 2. Formålet med stafett uttaket: BSSK skal stille med minst ett lag med målsetning om å bli
  norgesmestere.
 3. Kriterier for uttak er basert på sammenlagt tid for de to foregående øvelsene i mesterskapet.
  Dersom en av øvelsene har 4 skytinger benyttes halv løpstid, og dersom supersprint er
  kvalifiserende øvelse er tiden fra prolog tellende. Hvis stafett er første øvelse i mesterskapet
  skal sammenlagt stillingen i Norges Cup legges til grunn med tillegg av prestasjoner fra IBU,
  WC og VM.
 4. Uttaket skal skje så snart som mulig etter siste renn før stafetten. Dersom stafett er første
  øvelse i mesterskapet skal uttaket skje senest tre dager før konkurransen.
 5. Skjønn kan benyttes i tvilstilfeller i tillegg til uhell i kvalifiserende renn (stav- og/eller
  skibrekk) utenfor utøverens kontroll. Lederen i stafettkomiteen avgjør hvilke uhell som er
  avgjørende.
 6. Yngre løpere kan tas ut på stafettlaget dersom stafettkomiteen mener dette bedrer
  mulighetene for medalje. Ungdom og juniorløpere må ha dokumenterte resultater på høyt
  nivå i flere konkurranser enn i NM. Det er kun NM sprint og fellesstart som danner
  sammenligningsgrunnlag for å rangere en yngre løpere foran en senior, sammen med
  eventuelle tidligere NC renn.
 7. Etappene fordeles mellom utøverne etter følgende veileder:
 8. Første etappe: nest beste eller beste skytter
 9. Andre etappe: dårligste skytter
 10. Tredje etappe: Den løperen stafettkomiteen mener er sterkest mentalt på standplass og
  potensielt har høy fart i sporet.
  Stafettkomiteens leder er suveren i å fordele utøverne på etappene, men utøverne kan tas
  med på råd før endelig beslutning fattes.
 11. Stafettkomiteen skal kunne begrunne uttaket skriftlig ved behov, men komiteens beslutning
  er ikke gjenstand for diskusjon eller protest.

Uttakskriterier stafett NM for junior og ungdom

 1. Styret i Buskerud Skiskytterkrets utnevner ansvarlig klubb som delegerer kretsens ansvar til
  lagleder under mesterskapet. Lagleder skal senest en måned før mesterskapet forslå
  overfor styret i BSSK en stafettkomite bestående av i tillegg til lagleder, én kvalifisert trener
  på høyt nivå og ett tredje medlem.
 2. Formålet med stafett uttaket: BSSK skal stille med minst ett lag med målsetning om å bli
  norgesmestere.
 3. Kriterier for uttak er basert på sammenlagt tid for de to foregående øvelsene i mesterskapet.
  Dersom en av øvelsene har 4 skytinger benyttes halv løpstid, og dersom supersprint er
  kvalifiserende øvelse er tiden fra prolog tellende. Hvis stafett er første øvelse i mesterskapet
  skal sammenlagt stillingen i Norges Cup legges til grunn med tillegg av prestasjoner fra siste
  junior VM
 4. Uttaket skal skje så snart som mulig etter siste renn før stafetten. Dersom stafett er første
  øvelse i mesterskapet skal uttaket skje senest tre dager før konkurransen.
 5. Skjønn kan benyttes i tvilstilfeller i tillegg til uhell i kvalifiserende renn (stav- og/eller
  skibrekk) utenfor utøverens kontroll. Lederen i stafettkomiteen avgjør hvilke uhell som er
  avgjørende.
 6. Yngre løpere kan tas ut på stafettlaget dersom stafettkomiteen mener dette bedrer
  mulighetene for medalje. Ungdomsløpere må ha dokumenterte resultater på høyt nivå i flere
  konkurranser enn i NM. Det er kun NM sprint og fellesstart som danner
  sammenligningsgrunnlag for å rangere en yngre løpere foran en junior, sammen med
  eventuelle tidligere NC renn.
 7. Etappene fordeles mellom utøverne etter følgende veileder:
 8. Første etappe: Nest beste eller beste skytter
 9. Andre etappe: Dårligste skytter
 10. Tredje etappe: Tredje beste skytter
 11. Fjerde etappe: Den løperen stafettkomiteen mener er sterkest mentalt på standplass og
  potensielt har høy fart i sporet.
  Stafettkomiteens leder er suveren i å fordele utøverne på etappene, men utøverne kan tas
  med på råd før endelig beslutning fattes.
 12. Stafettkomiteen skal kunne begrunne uttaket skriftlig ved behov, men komiteens beslutning
  er ikke gjenstand for diskusjon eller protest.

Uttakskriterier for stafett på Hovedlandsrennet

 1. Styret i Buskerud Skiskytterkrets utnevner ansvarlig klubb som delegerer kretsens ansvar til
  lagleder under hovedlandsrennet. Lagleder skal senest en måned før mesterskapet forslå
  overfor styret i BSSK en stafettkomite bestående av i tillegg til lagleder, én kvalifisert trener
  på kretsnivå og ett tredje medlem.
 2. Formålet med stafett uttaket: BSSK skal stille med minst ett lag med målsetning om å vinne
  stafetten i hovedlandsrennet.
 3. Kriterier for uttak er basert på rangering av sammenlagt tid for de to foregående øvelsene i
  mesterskapet der halv løpstid fra normaldistansen legges sammen med løpstid fra
  sprintdistansen.
 4. Uttaket skal skje så snart som mulig etter siste renn før stafetten.
 5. Skjønn kan benyttes i tvilstilfeller i tillegg til uhell i kvalifiserende renn (stav- og/eller
  skibrekk) utenfor utøverens kontroll. Lederen i stafettkomiteen avgjør hvilke uhell som er
  avgjørende. Ved bruk av skjønn skal prestasjoner i kretsmesterskapet, Østlandsmesterskapet
  og Kvalfossprinten legges til grunn for uttaket.
 6. Yngre løpere kan tas ut på stafettlaget dersom stafettkomiteen mener dette bedrer
  mulighetene for medalje. Yngre løpere må ha dokumenterte resultater på høyt nivå i
  konkurransene listet opp i punkt 5. Det forutsettes at vinner mulighetene ikke forringes i den
  klassen vedkommende utøver aldersmessig tilhører.
 7. Etappene fordeles mellom utøverne etter følgende veileder:
 8. Første etappe: nest beste eller beste skytter
 9. Andre etappe: dårligste skytter
 10. Tredje etappe: Den løperen stafettkomiteen mener er sterkest mentalt på standplass og
  potensielt har høy fart i sporet.
  Stafettkomiteens leder er suveren i å fordele utøverne på etappene, men utøverne kan tas
  med på råd før endelig beslutning fattes.
 11. Stafettkomiteen skal kunne begrunne uttaket skriftlig ved behov, men komiteens
  beslutning er ikke gjenstand for diskusjon eller protest.