For sesongen 2021-22 gjelder følgende

 • Til rennhelger med både sr- og jr-renn oppnevnes to lagledere. Til helger med bare sr-renn oppnevnes normalt en lagleder. Når det er to lagledere, organiserer disse arbeidet og fordeler oppgavene mellom seg. Oppgaver kan delegeres til andre, men lagleder er ansvarlig.
 • I Koronasesongen ble innskyting lagt opp team og lagvis og denne prøveordningen vil fortsette på Geilo, Lygna og Os. Deretter vil ordningen evalueres og hvordan det blir resten av sesongen 2021-22 blir kommunisert av NSSF etter Os.

Lagleders ansvar:

 • Lagleder(e)s navn og telefonnummer og skal legges på Facebook i god tid før rennet
 • Utarbeide og legge ut innskytingslister på Facebook-siden når info er klar fra arrangør
  • team og skoler med opplegg for sine utøvere tildeles en periode og fordeler internt
  • organisere innskyting for eventuelle løpere som ikke har oppfølging (team-/skoleløse, «frie» utøvere)
 • Delta på lagledermøtet
 • Legge ut referat fra lagledermøtet på Facebook-siden
 • Hente lagledervester og holde oversikt over hvem som har kretsens lagledervester slik at ingen vester blir borte
 • Melde inn forfall
 • Være tilgjengelig under rennet.
 • Bistå ved klage ved behov
 • Lagleder 1 er leder av eventuell stafettkomite
 • Legg gjerne ut bilder på FB eller få noen andre til å gjøre dette!
 • Facebook-side Norgescup: https://www.facebook.com/groups/149875848508160/?fref=ts
DatoArrangementØvelserStedLagleder
12-14 novSesongstart SkiskytingSprint
Fellesstart
SjusjøenBSSK
26-28 novLerøy cup 1Sprint
Fellesstart
GeiloÅl
10-12 desLerøy cup 2
Lerøy cup 1
Sprint
Normal
LygnaSvene
7-9 janLerøy cup 3
Lerøy cup 2
Lerøy cup 1
Fellesstart
Sprint
Os i ØsterdalenGeilo
21-23 janLerøy cup 4
Lerøy cup 3
Lerøy cup 2
Sprint
Kortnormal
StrynLier
10-13 febLerøy cup 5
Lerøy cup 4
Lerøy cup 3
Super sprint
NM Mix stafett
Normal
MålselvHønefoss/ Drammen Strong
9-13 marsNM Ungdom og junior
Lerøy cup 6        
Lerøy cup 5  
Lerøy cup 4
Fellesstart       
Sprint NM stafett
BrumunddalÅl / Bevern
24-27 marsNM senior        
Lerøy cup 7  
Finale ungdom  og junior
Sprint
Fellesstart
VikGeilo / Simostranda