Hedmarkscupen er et åpent renntilbud i regi av Hedmark skiskytterkrets (HSSK) for utøvere i alle klasser fra og med 9 år.  I 2024 arrangeres Hedmarkscupen i samarbeid med NRP Sport.  

Kretsens målsetning er å ha et bredt og attraktivt renntilbud til alle utøvere i Hedmark. Vi ønsker at alle klubber i Hedmark skal få anledning til å arrangere egne renn og legger i samarbeid med Nord-Østerdal og Oppland Skiskytterkrets til rette for at utøvere kan få matching og gå tellende renn i andre klubber og kretser som en del av Hedmarkcupen.  Årets utgave av Hedmarkscupen består av 10 renn, hvorav 6 renn er tellende i sammendraget.  

Følgende renn inngår i Hedmarkscupen 2024   

 • 10. desember Trysil, Sprint  
 • 20. januar Vingrom, SSX 
 • 21. januar Hernes, KM SSX 
 • 10.-11. februar Mjøsski, ØM normal og sprint 
 • 2-3. mars Nordre Land, Fellesstart og normal 
 • 16. mars Stor-Elvdal, KM normal 
 • 6.-7.april MjøsSki, KM fellesstart og sprint 

Rødt HSSK beachflagg og blått flagg for Hedmakscupen skal være godt synlig på alle renn i Hedmarkscupen. Vi viser for øvrig til NSSF sitt konkurransereglement og oppfordrer arrangører til å tilby åpne klasser, handicapklasser og nybegynnerklasser i alle aldre på alle renn i Hedmarkscupen. Arrangørklubber må videre sette seg inn i og overholde Norges Skiskytterforbunds sikkerhetsbestemmelser og våpenregler.  

Poeng og sammendrag  

For løpere 13 år og eldre publiseres poengsammendrag og skyteresultater etter hver rennhelg. En samlet resultatliste publiseres på www.hedmarkssk.no og på Facebook. Etter første renn går ledende utøvere i hver klasse med hhv. gul ledertrøye og blå skytetrøye. Trøyer og startnummer med NRP-logo skal benyttes. Disse ligger i kretskassa. 

Poengberegning

 • 30 for 1. plass 
 • 26 poeng for 2. plass 
 • 24 poeng for 3. plass 
 • 22, 21, 20 for påfølgende plasseringer  

Etter siste renn telles de 6 beste renn per utøver. Ved lik poengsum er det den med best skyteresultat som vinner. Er det likt her også, er det flest 1. plasser, 2. plasser osv. som avgjør. Utøvere som skyter fullt hus på ett eller flere renn mottar Nullerdiplom og blir medlem av Nullerklubben.  

Samarbeid med NRP Sport 

HSSK har for sesongen 2023/2024 inngått en avtale med NRP Sport om konseptet Hedmarkscupen i samarbeid med NRP Sport. Samarbeidet skal bidra til å øke status og synlighet på alle kretsrenn i Hedmark.  

Følgende tiltak gjennomføres: 

 • Hedmarkscupen i samarbeid med NRP Sport omtales i invitasjoner, påmelding og annen info om renn i Hedmarkscupen. 
 • NRP Sport sin logo skal være godt synlig på invitasjoner, påmelding og annen info om renn i Hedmarkscupen. 
 • Beachflagg/banner fra NRP Sport skal være godt synlig på arenaer som benyttes i Hedmarkscupen.  
 • Hedmarkscupen i samarbeid med NRP Sport omtales i presentasjon av resultater og premiering av enkeltrenn og i sammendrag.   
 • NRP Sport leverer hovedpremier til sammenlagtvinnere og deltakerpremier til alle lokale renn Hedmarkscupen. 
 • NRP Sport sin logo skal være godt synlig på diplomer for sammenlagtvinnere og medlemmer av Nullerklubben. 

NRP Sport logo kan lastes ned i ulike formater her. Kontakt Tone Groven (tgroven@hotmail.com, 95128952) for informasjon og tilgang til kretskasse, beachflagg og deltakerpremier mv.    

Premiering 

Sammenlagt premiering foretas av HSSK på siste rennet for sesongen. Følgende premieres: 

 • Vinnere i hver klasse/gul trøye: gul trøye + gavekort 
 • Beste skytter i hver klasse/blå skytetrøye: trøye + gavekort  
 • Alle deltakere som har fullført 5 renn eller flere renn (fra og med 9 år) 
 • Nullerdiplom – for 0-bom i et renn. 

I henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett skal det ikke settes opp rangerte lister eller rangeringer før klasse 12 år (fra det året utøver fyller 11 år). HSSK oppfordrer til at seierspall med rangering ikke benyttes før klasse 13 år.  

Arrangørklubber er selv ansvarlige for premiering på enkeltrenn. Kontakt NRP Sport ved Kristian Larsen (kristian@nrpsport.no, 91711685) for gode tilbud på premier til enkeltrenn.

Hedmarkscupen i sosiale medier 

HSSK har profiler på Facebook og Instagram og ønsker å benytte disse til å profilere Hedmarkscupen i samarbeid med NRP Sport. På Facebook når vi foreldre og andre voksne. På Instagram når vi et yngre publikum og skiskytterfamilien både i Innlandet og Norge.  

Facebook administreres av HSSK og benyttes til:  

 • Informasjon om renn, påmelding, resultater mv.  
 • Deling av bilder, video og historier fra renn 
 • Promotering av samarbeidspartnere og klubber i Hedmark 

Styremedlemmer fra klubber som arrangerer renn har ansvar for at det publiseres innhold om arrangementet på HSSK sin Facebookside

Instagramkontoen @hedmarkskiskyting skal være en plattform for, med og om aktive skiskyttere i Hedmark. I 2024 inviterer vi aktive utøvere 13+ i arrangørklubber til å lage innhold til profilen som kan engasjere andre ungdommer både i og utenfor skiskyttermiljøet.  

Instagram administreres av utøverne selv og benyttes til: 

 • Deling av skiskytteropplevelser. for, med og om utøverne i Hedmark 
 • Promotering av klubber, samarbeidspartnere og arrangement i Hedmark 
 • Promotering av Hedmarkscupen i samarbeid med NRP Sport 

Arrangører oppfordres til å engasjere egne utøvere i god tid slik at de kan produsere innhold før, under og etter arrangementet. Info om pålogging til Instagram finner du her. Kontakt Frode Restad (frode@hedmarkssk.no, 91752727) ved spørsmål.