HSSK Uttakskriterier
for stafett

2022/2023

NM Ungdom, junior og senior

Styret i Hordaland skiskytterkrets utnevner en som har kretsens ansvar under Norgesmesterskapene.

 • Styret i HSSK utnevner en stafettkomite bestående av ovenfor nevnte kretsansvarlige, én kvalifisert trener på kretsnivå.
 • Målet er å sette sammen lag som kan hevde seg så høyt som mulig.
 • Resultater fra avviklede norgescuprenn og NM hittil i sesongen er hovedkriterium.
 • Dersom det er jevnt mellom løpere og reell tvil om uttaket, skal resultatene fra den aktuelle NM-helga prioriteres.
 • For å sammenligne løpere som går i ulike klasser, må det, dersom det er reell tvil om uttak, lages kombinerte resultatlister.
  • Løpere i 17-, 18- og 19-årsklassen går samme distanse og kan dermed enkelt sammenlignes.
  • Løpere i 20- og 22-årsklassen kan også enkelt sammenlignes seg imellom, men skal disse vurderes mot de yngre klassene må det tas i bruk skjønn hvor forhold som alder og distanser vurderes.
 • Punkt 4 og 5 åpner for en viss utøvelse av skjønn. Hvis skjønn utøves, er det lov å bruke sunn fornuft. Dette kan gjelde uhell eller ytre forhold som fall, stavbrekk, spesielle vind- eller snøforhold osv.
 • Alle løpere har i utgangspunktet like forutsetninger for deltakelse.
 • Fordeling av løpere på de ulike etappene gjøres i samråd med løperne på de ulike lagene.

Hovedlandsrennet

Styret i Hordaland skiskytterkrets utnevner en som har kretsens ansvar under Hovedlandsrennet.

 • Målet er å sette sammen lag som kan hevde seg så høyt som mulig, men det er også viktig at flest mulig utøvere skal få gå stafett for HSSK.
 • Kriterier for uttak skal baseres på rangering av sammenlagt tid for de to foregående øvelsene i hovedlandsrennet der totaltid fra normaldistansen legges sammen med totaltid fra sprintdistansen.
 • Uttaket skal skje så snart som mulig etter siste renn før stafetten.
 • Skjønn kan benyttes ved uhell i kvalifiserende renn (stav- og/eller skibrekk) utenfor utøverens kontroll. Lederen i stafettkomiteen avgjør hvilke uhell som er avgjørende.
 • Alle løpere har i utgangspunktet like forutsetninger for deltakelse.
 • Fordeling av løpere på de ulike etappene gjøres i samråd med løperne på de ulike lagene.
 • Det gjøres oppmerksom på at det for HL opereres med klassene J/G 15 og J/G 15-16.
 • Dette betyr at løpere i 15-årsklassen kan settes sammen med løpere fra 16-årsklassen hvis dette er formålstjenlig for å sette opp best mulig lag.

Når vedtak er gjort er det viktig at alle stiller seg lojalt bak det og støtter våre løpere i forberedelsene til rennet!