Lagledermøte NØSSK 2023

Kretsting 2021

Protokoll kretsting NØSSK 25.05.2021- med signaturer

Vedlegg til protokoll:

Resultatregnskap totalt 2020

Revisors revisjonsberetning

Rapport kontrollkomiteen 2020

Handlingsplan for NØSSK 2021 – 2022 revidert 11.05.2

Ny lovnorm for NØSSK

Info fra styrets representant på kretsting_NØSSK v/ skiskytterpresident Arne Horten

Klubbledermøte i NØSSK

Innkalling:

Møteinnkalling lagledermøte NØSSK 21.10.21

Møteinnkalling lagledermøte NØSSK 21.04.21

Referat:

Ref lagledermøte 21.04.2021

Ref lagledermøte 21.10.2021