KlubbAdmin – idrettens løsning for medlemsadministrasjon

Idrettens IKT-strategi legger til grunn at idretten skal ha et felles nasjonalt medlems- og organisasjonregister (ref. e-post fra NIF til alle idrettslag 22.08.12).
Les mer om bakgrunnen.

For å hjelpe klubbene med å imøtekomme den nye forskriften om medlemsregister, har NIF utviklet en ny løsning for medlemsadministrasjon kalt KlubbAdmin.

KlubbAdmin er enkel å bruke og gir deg full oversikt:

  • KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen.
  • KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. Det finnes varierte muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll.
  • Enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller SMS.
  • KlubbAdmin kan benyttes for å etablere elektroniske betalingskrav for enklere oversikt og rimeligere innkreving av medlemskontingenter, treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse, cup-avgifter etc.
  • KlubbAdmin er gratis for idrettslagene – det betales kun for transaksjonskostnader via Online betaling.
  • Medlemmet kan benytte Min idrett for å melde seg ut/inn i idrettslaget, av/på aktivitet, samt betale sine forpliktelser via idrettens online betalingsløsning.
  • KlubbAdmin vil på sikt erstatte dagens løsning for den årlige “Idrettsregistreringen”.

KlubbAdmin kan tas i bruk allerede i dag.
Nå er versjon 1.1. av KlubbAdmin lansert. I denne versjonen blir betaling av krav med KID nummer tilgjengelig. Løsningen kan benyttes av alle idrettslag, grupper og idrettsskoler.

Hvordan komme i gang med KlubbAdmin
Det er enkelt å komme i gang – her finner vår guide som veileder deg gjennom stegene.

Ønsker du å lese mer om løsningen så kan du ta en titt på KlubbAdmin sin egen nettside: klubbadmin.nif.no.
Har du behov for ytterligere veiledning så er du hjertelig velkommen til å kontakte vår supportavdeling på tlf 21 02 90 00 eller via support@idrettsforbundet.no
Support står klare til å hjelpe deg hver ukedag mellom kl. 08-20.