klubbguiden.no ligger nyttig informasjon for idrettsklubber, lag og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges idrettsforbund.

Det ligger også viktig informasjon om hvordan man stifter et idrettslag, hvilke lover og regler som gjelder, og ikke minst hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.