Alle personer over 15 år i norsk idrett som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming, må fremvise politiattest uten anmerkninger.

Les mer om ordningen her.

Guide for innhenting av politiattest